more

杭州个人注册公司需要具备哪些条件

1.公司名称(为未来公司准备公司名称)。
二、注册资本。
股权比例。
四、股东身份证复印件。
5.租赁合同(注册地址)和房东身份证复印件。
6.确定范鼎代表、执行董事、总经理(这三个职位可以是一个人,法定代表人必须是执行董事或总经理),主管(不能是前三个职位)。
七、经营范围。
如需注册自聘创业公司,只需准备公司名称、身份证复印件、经营范围、租赁合同(注册地址)、房东身份证复印件。